جذابیت بازار مالی روسیه به سرمایه‌گذاران

جذابیت بازار مالی روسیه به سرمایه‌گذاران

به نوشته « بلومبرگ»، با وجود اینکه غرب در لغو تحریم ها بر علیه فدراسیون روسیه شتاب بخرج نمی دهد، بسیاری از شرکت های آمریکایی و اروپایی به بازار روسیه برمی گردند و به گسترش تولیدات خود می پردازند. شرکت هایی مانند IKEA, Leroy...