جدال تازه میان کلینتون و سندرز

جدال تازه میان کلینتون و سندرز

شمارش آرای نمایندگان ویژه حزب جمهوری‌خواه نشان می‌دهد که هیلاری کلینتون در صدر آرا قراردارد. به اساس آمار به‌دست‌آمده خانم کلینتون به رقم ۲۳۸۳ که حد نصاب لازم برای نامزدی است، رسیده است سناتور برنی سندرز، از ایالت...