جبهه گیری مقام های ولایت فراه علیه یکدیگر

جبهه گیری مقام های ولایت فراه علیه یکدیگر

مقام های محلی ولایت فراه می گویند رهبری جنگ در ولایت فراه در دست گروه های هراس افگن خارجی است. فرید بختور رییس شورای ولایتی فراه به تلویزیون چکاد گفت:" در حال حاضر رهبری جنگ در ولایت فراه بر عهده طالبان پاکستانی، چچنی و...