حمله‌هوایی در سوریه، جان اعضای ارشد جبهه فتح شام را گرفت

حمله‌هوایی در سوریه، جان اعضای ارشد جبهه فتح شام را گرفت

در یک حمله هوایی در سوریه حداقل ۲۵ عضو گروه فتح شام که قبلا به جبهه نصرت شهرت داشت کشته شده اند. گفته می شود شماری از اعضای ارشد این گروه هم در میان کشته ها هستند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا قرار دارد گفت که...