جایزه نجات میراث فرهنگی یونسکو در دستان یک افغان

جایزه نجات میراث فرهنگی یونسکو در دستان یک افغان

احمد ناصر سرمست، مؤسس و مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایزه "نجات میراث فرهنگی" سال ۲۰۱۶ مرکز عملی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو) را به دست آورد. آقای سرمست به دلیل تلاش و دستاوردهایش در راستای حفظ و احیا...