جایزه صلح امسال به یک خانم افغان و یک بانوی بریتانایی داده خواهد شد

جایزه صلح امسال به یک خانم افغان و یک بانوی بریتانایی داده خواهد شد

نماینده فدراسیون جهانی صلح در افغانستان گفته است که این سازمان جایزه امسال خود را به یک بانوی افغان و یک بانوی ایتالیایی که در افغانستان فعالیت دارد، می دهد. مرلین آنجلوچی، نماینده فدراسیون جهانی صلح در دیدار با سرور...