جایزه سواد یونسکو به بانوی اول کشور رسید

جایزه سواد یونسکو به بانوی اول کشور رسید

رولا غنی، بانوی اول افغانستان برنده جایزه سواد یونسکوی سال ۲۰۱۶ میلادی شد. در محفلی که به همین دلیل درکابل برگزار شده بود، بانوی اول افغانستان گفت، سواد برای اقشار مختلف جامعه یک امر مهم است. او تاکید کرد که با‌سواد شدن...