جایزه بین‌المللی کاریکاتور برای “ماهی خورده شده”

جایزه بین‌المللی کاریکاتور برای “ماهی خورده شده”

یک پناهجوی ایرانی که در جزیره پاپوآ گینه‌نو در بازداشت به‌سر می‌برد٬ برای کاریکاتورهایی که از دوران بازداشتش کشیده٬ جایزه معتبری به دست آورده است. این پناهجو که علی نام دارد و با عنوان "ایتن فیش" یا "ماهی خورده شده"...