جاپان ۲ پروژه ماین پاکی را تمویل مالی کرد

جاپان ۲ پروژه ماین پاکی را تمویل مالی کرد

دو پروژه جدید ماین پاکی به ارزش بیش از یک‌میلیون دالر با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و اداره ملی مبارزه با حوادث میان هیروشی تاکاهاشی سفیر جاپان در کابل و اداره مبارزه با حوادث، در مراسمی که در سفارت جاپان دایر گردیده...