جاپان ۲۱ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

جاپان ۲۱ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

جاپان ۲۱.۳ میلیون دالر امریکایى در بخش کمک‌های بشردوستانه و اضطرارى با افغانستان کمک می‌کند. در خبرنامۀ سفارت جاپان در کابل آمده است که این کمک اخیراً صورت گرفته و از طریق سازمان‌هایی چون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد...