جاپان آثار باستانی افغانستان را بازگرداند

جاپان آثار باستانی افغانستان را بازگرداند

مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می‌گویند که کشور جاپان یک صد اثر باستانی که در جریان جنگ‌های داخلی از کشور به غارت برده شده بود، را به افغانستان تحویل داده است. شمس معاون مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت این...