جاپان، یک نظامی ارشد آمریکایی را بازداشت کرد

جاپان، یک نظامی ارشد آمریکایی را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پولیس جاپان یک نظامی ارشد آمریکایی را به اتهام رانندگی در حالت مستی و تصادف در جزیره "اوکیناوا" بازداشت کرد. سخنگوی پولیس اوکیناوا گفت: «ایمی مجیا، ۲۱ ساله از نیروی دریایی آمریکا به اتهام...