جاهد: طالبان توان ناامن ساختن کشور را در بهار آینده ندارند

جاهد: طالبان توان ناامن ساختن کشور را در بهار آینده ندارند

جنرال تاج محمد جاهد فرمانده اسبق نیروهای ارتش ملی در غرب کشور به‌تازگی از سوی حکومت وحدت ملی به‌عنوان نامزد وزیر وزارت امور داخله کشور مقرر گردیده شد. جنرال جاهد در مدت‌زمانی که به حیث فرمانده ارتش در غرب کشور ایفای...