جان ۶۹ میلیون کودک درخطر است

جان ۶۹ میلیون کودک درخطر است

یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرده است که احتمال می‌رود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۶۹ میلیون کودک زیر سن پنج‌سال در اثر بیماری‌های قابل‌پیشگیری جان‌هایشان را از دست بدهند. جوستین فارسیت، معاون مدیر اجرایی صندوق...