جان کری: پاکستان باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاهش دهد

جان کری: پاکستان باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را کاهش دهد

در حالی که رسانه‌های پاکستانی از کاهش بودجه هسته‌ای این کشور در سالهای اخیر خبر داده‌اند، وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با نخست وزیر پاکستان نیز بر کاهش فعالیت‌های هسته‌ای این کشور تاکید کرده است. روزنامه "امت" چندی...