جان کری هفته آینده به کابل می‌آید

جان کری هفته آینده به کابل می‌آید

گزارش‌ها حاکی از آن است که جان کری، وزیر خارجه امریکا برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک پیگیری مفاد پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا شنبه هفته آینده به کابل سفر می‌کند. قرار است که در این نشست کمبودی و دستاوردهای این...