جان کری: مسلمانان بخشی از جامعه آمریکا هستند

جان کری: مسلمانان بخشی از جامعه آمریکا هستند

شبکه تلویزیونی الجزیره عربی گزارش داده که جان کری وزیر خارجه آمریکا از سخنرانی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر ضد مسلمانان انتقاد کرد. جان کری در اظهاراتی در موسسه سیاست‌های عمومی "جیمز بیکر" گفت:...