جان کری خواستار تبعیت چین و فیلیپین از حکم دادگاه بین‌المللی شد

جان کری خواستار تبعیت چین و فیلیپین از حکم دادگاه بین‌المللی شد

وزیر خارجه آمریکا از چین و فیلیپین خواست تا از رأی دادگاه بین‌المللی در خصوص مناقشه در منطقه دریای جنوبی چین تبعیت کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در سخنانی در جریان سفر دوروزه به دهلی‌نو، از چین و فیلیپین خواست...