جان کری: خشونت و تبعیض علیه دختران را توقف دهید

جان کری: خشونت و تبعیض علیه دختران را توقف دهید

جان کری، وزیر خارجه آمریکا برنامه‌ای با هدف توانمند کردن دختران نوجوان در سراسر کره زمین افتتاح کرد. برنامه استراتژی جهانی برای قدرتمند کردن دختران نوجوان صبح سه شنبه با سخنان وزیر خارجه آمریکا آغاز شد. این مراسم در...