جان کری به مزار قربانیان هیروشیما اکلیل گل گذاشت

جان کری به مزار قربانیان هیروشیما اکلیل گل گذاشت

وزرای خارجه فرانسه، ایتالیا، آلمان، جاپان، آمریکا، بریتانیا، کانادا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بنای یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما اکلیل گل گذاشتند. وزیر خارجه آمریکا برای اولین بار از بنای یادبود...