جان نیکلسون: داعش امروز طالب دیروز است

جان نیکلسون: داعش امروز طالب دیروز است

فرمانده نیروهای آمریکایی در کشور گفت بیش از ۷۰ درصد از نیروهای داعش در افغانستان از اعضای سابق گروه طالبان پاکستانی هستند. به گزارش روزنامه "پاکستان"، جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان اعلام کرد: "۷۰...