جان نیکلسون از کمک‌های هند به افغانستان استقبال کرد

جان نیکلسون از کمک‌های هند به افغانستان استقبال کرد

جان نیکلسون فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان در سفر خود به دهلی ‌نو با مقامات هندوستانی دیدار و روی موضوعات مختلف به ویژه افغانستان بحث و گفتگو کرده است. نیکلسون گفته است که او نمی‌تواند از جانب دولت...