جان میک نیکلسون امروز به‌طور رسمی به کارش آغاز کرد

جان میک نیکلسون امروز به‌طور رسمی به کارش آغاز کرد

جان میک نیکلسون، فرمانده جدید نیروهای خارجی در افغانستان امروز معرفی و رسماٌ به کارش آغاز کرد. دفتر رسانه‌ای نیروهای خارجی در افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده که جنرال جان کمبل امروز مسئولیت خود را به جنرال...