“جان سیاهان ارزش دارد”

“جان سیاهان ارزش دارد”

برای دومین شب متوالی صدها نفر در ایالت لوئیزیانا در همان نقطه‌ای که یک مرد سیاه‌پوست توسط مأموران پولیس به ضرب گلوله کشته شد تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند. عزاداران، دوستان و بستگان آلتون استرلینگ مقابل مغازه‌ای...