جان ساپکو: جنگ در افغانستان همۀ چیز را به نابودی می‌کشاند

جان ساپکو: جنگ در افغانستان همۀ چیز را به نابودی می‌کشاند

جان ساپکو، سر مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که بدون کمک مداوم آمریکا، حکومت افغانستان احتمالاً سقوط می‌کند. ساپکو گفته است: "اوضاع امنیتی افغانستان در حال وخیم شدن است. ناامنی اصلی‌ترین مشکل به شمار...