جان بابر: اگر بغدادی را بکشیم، داعش نابود می‌شود

جان بابر: اگر بغدادی را بکشیم، داعش نابود می‌شود

مدیر سازمان استخبارات امریکا "سیا" گفته که مرگ ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش تأثیر بسیار زیادی روی نابودی این گروه دارد. جان بابر مدیر سازمان اطلاعات امریکا گفته است: "ما داعش را نابود خواهیم کرد در این هیچ شکی ندارم اما...