جان اسلبورن: رفتار حکومت ترکیه مانند نازی‌ها است

جان اسلبورن: رفتار حکومت ترکیه مانند نازی‌ها است

وزیر خارجه لوکزامبورگ به تحولات اخیردر ترکیه واکنش بسیار شدید نشان داده است. او عملکرد ترکیه را با زمان نازی های آلمان مقایسه کرده است. ترکیه همواره به دلیل انتقادات اتحادیه اروپا، تهدید به لغو قرارداد پناهجویان می...