جانشین انوری مشخص شد

جانشین انوری مشخص شد

ابوالحسین یاسر به عنوان مشاور ارشد امور امنیتی و دفاعی رییس جمهور انتخاب شد. ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد روز گذشته ابوالحسین یاسر به عنوان مشاور ارشد امور امنیتی و دفاعی رییس جمهور...