نگرانی جامعه مدنی هرات از فساد در تقرری‌های ادارات دولتی

نگرانی جامعه مدنی هرات از فساد در تقرری‌های ادارات دولتی

مسئولان در نهاد جامعه مدنی ولایت هرات از آنچه فساد در تقرری‌های اداره‌های دولتی عنوان می‌کنند، نگران اند.   جواد عمید یک تن از اعضای این نهاد به تلویزیون چکاد می گوید که بخاطر همین مسئله، با محمد عیسی رحیمی که به...