“جامعه جهانی متحد افغانستان باقی می‌ماند”

“جامعه جهانی متحد افغانستان باقی می‌ماند”

رییس اداره انکشافی سازمان ملل متحد در ملاقات با وزیر امور داخله کشور گفته است که جامعه جهانی پس از سال ۲۰۱۶ میلادی نیز در کنار مردم افغانستان خواهد بود. وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌ای گفته است که تاج محمد جاهد وزیر...