آغاز کار معیاری سازی ۱۰ جاده در ولسوالی‌های هرات

آغاز کار معیاری سازی ۱۰ جاده در ولسوالی‌های هرات

وزیر احیا و انکشاف دهات امروز در سفرش به ولایت هرات، کار معیاری سازی ده جاده در ولسوالی‌های هرات را آغاز می‌کند.   جیلانی فرهاد سخنکوی والی هرات گفت که مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات امروز در سفرش به هرات،...