تکمیل ۹۸ درصدی کار معیاری سازی بخش دوم جاده هرات – نقره

تکمیل ۹۸ درصدی کار معیاری سازی بخش دوم جاده هرات – نقره

مسئولان در اداره فواید عامه ولایت هرات می‌گویند که کار معیاری سازی بخش دوم جاده هرات – نقره در ولسوالی انجیل ولایت هرات ۹۸ درصد به پیش رفته است.   حبیب الله تیموری رئیس اداره فواید عامه هرات گفت که این پروژه در آینده...