۴۶ کیلومتر جاده در غور به بهره برداری رسید

۴۶ کیلومتر جاده در غور به بهره برداری رسید

۴۶ کیلومتر جاده درجه سه در ولایت غور به بهره برداری سپرده شد.   مسئولان در ریاست احیا ء و انکشاف دهات این ولایت می‌گویند: این جاده در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور از سوی وزارت احیاء و انکشاف دهات ساخته شده است. محفوظ...