۸۲ درصد ثروت جهان، در اختیار یک درصد جمعیت کره زمین

۸۲ درصد ثروت جهان، در اختیار یک درصد جمعیت کره زمین

اکسفام، با انتشار گزارشی اعلام کرد که ۸۲ درصد ثروت جهان در اختیار یک درصد از جمعیت کره زمین قرار دارد.   اکسفام یک نهاد غیر دولتی مبارزه با فقر، نابرابری و گرسنگی در جهان می‌باشد. این سازمان در گزارش خود گفته است که...