ثبت‌نام با کپی شناسنامه زمینه تقلب را در انتخابات ایجاد می‌کند

ثبت‌نام با کپی شناسنامه زمینه تقلب را در انتخابات ایجاد می‌کند

رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات از فیصله حکومت مبنی بر استفاده کپی شناسنامه برای ثبت نام انتخابات ابراز نگرانی است.   «فضل احمد معنوی» رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این اقدام حکومت زمینه‌ی تقلب گسترده...