مراکز ثبت نام رای دهندگان در مکاتب باید مسدود شوند

مراکز ثبت نام رای دهندگان در مکاتب باید مسدود شوند

برخی از اعضای مجلس برزگان کشور می گویند که  موجودیت مراکز ثبت نام رای دهندگان در مکاتب باعث نگرانی خانواده های دانش آموزان شده است و این مراکز باید از مکاتب نقل مکان کنند.   سهیلا شریفی یک تن از اعضای مجلس بزرگان...