شمارش معکوس برای ثبت نام رای‌دهندگان در افغانستان

شمارش معکوس برای ثبت نام رای‌دهندگان در افغانستان

مقام‌ها در اداره کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند که روند ثبت نام رای‌دهندگان تا ۳ روز آینده آغاز خواهد شد.   «ملیحه حسن» کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت که از شنبه آینده، روند ثبت‌ نام رای‌دهندگان...