ثبت ۲۰۰ مورد خشونت علیه زنان ولایت بلخ

ثبت ۲۰۰ مورد خشونت علیه زنان ولایت بلخ

شهلا حدید رییس امور زنان ولایت بلخ می‌گوید که در جریان ۵ ماه گذشته نزدیک به ۲۰۰ قضیه خشونت علیه زنان در این اداره ثبت شده است. به گفته بانو حدید این قضایا شامل خشونت‌های خانوادگی مانند عدم پرداخت نفقه، فرار از منزل،...