ثبت پنج سال گذشته به شمول گرم‌ترین سال‌ها

ثبت پنج سال گذشته به شمول گرم‌ترین سال‌ها

اطلاعات تازه سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد که سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ گرم ترین سال های ثبت شده بوده اند. به علاوه نویسندگان این گزارش می گویند که ۲۰۱۶ احتمالا رکورد گرمترین سال را خواهد شکست. این گزارش که در خلال مذاکرات...