آغاز روند ثبت دارایی‌های مقام‌های بلند پایه دولتی در هرات

آغاز روند ثبت دارایی‌های مقام‌های بلند پایه دولتی در هرات

روند ثبت دارایی‌های مقام‌های بلند پایه حکومت در هرات آغاز شده است.   عزیزالله رحیمی، معاون ثبت دارایی‌های ریاست جمهوری می‌گوید که  تا حال ۱۴ هزار نفر از مقام‌های بلند پایه دولتی در مرکز، دارایی‌های شان را ثبت...