ثبت جنایات داعش در سازمان ملل

ثبت جنایات داعش در سازمان ملل

سازمان ملل خبر از گزارش‌های تازه‌ای از جنایت‌های گروه داعش در شهر موصل می دهد و می گوید مناطق اطرافاین این شهر دریافت کرده است. روپرت کالویل سخنگوی کمیساریا عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز در کنفرانسی خبری در شهر ژنو...