تیم ملی کرکت افغانستان، بنگله دیش را شکست داد

تیم ملی کرکت افغانستان، بنگله دیش را شکست داد

تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی از مجموعه ۳ بازی بیست اوره اش، توانست که بنگله دیش را با تفاوت ۴۵ دوش شکست دهد.   تیم ملی کرکت افغانستان  کارش را با توپ زدن آغاز و با ۱۶۸ دوش به پایان رساند و در نتیجه برنده میدان...