تیم های والیبال هرات و کابل در تلاش برای مبارزه با خشونت علیه زنان

تیم های والیبال هرات و کابل در تلاش برای مبارزه با خشونت علیه زنان

فیستیوال ورزشی بانوان تحت نام " به خشونت علیه زنان نه بگویید" در هرات راه اندازی شد.   در این برنامه، ۵ تیم والبیال دختران هرات و یک تیم والیبال کابل اشتراک کردند. تیم های که در تلاش برای مبارزه با خشونت علیه زنان از...