تیم بانوان دوچرخه سوار افغان نامزد جایزه نوبل شد

تیم بانوان دوچرخه سوار افغان نامزد جایزه نوبل شد

بر بنیاد اطلاعات نشر شده از نامزدان احتمالی جایزۀ نوبل صلح، تیم بانوان دوچرخه‌سوار کشور نیز از سوی پارلمان ایتالیا برای دریافت این جایزه معرفی‌شده است. در میان نامزدان احتمالی این جایزه، نام افرادی مختلف، ازجمله...