تیم امداد رسانی سازمان ملل کشته شدن ۱۹ غیر نظامی در کشور را محکوم کرد

تیم امداد رسانی سازمان ملل کشته شدن ۱۹ غیر نظامی در کشور را محکوم کرد

تیم امدادرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان حملات اخیر در کشور را که به کشته‌ شدن ۱۹ غیرنظامی منجر شد، محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، تیم امدادرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای حملات اخیری...