کامران علیزایی: برخی از مقام‌های دولتی با وارد کنندگان تیل و گاز بی‌کیفیت همکاری می‌نمایند

کامران علیزایی: برخی از مقام‌های دولتی با وارد کنندگان تیل و گاز بی‌کیفیت همکاری می‌نمایند

رییس شورای ولایتی هرات مدعی است که برخی از مقام‌های دولتی با وارد کنندگان تیل و گاز بی‌کیفیت همکاری می‌نمایند. کامران علیزایی، رییس این شورا می‌گوید که به‌تازگی سه تانکر تیل بی‌کیفیت وارد هرات شده است که این اقدام از...