تیفا: بعد از اعلام لیست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان اسناد و سابقه آنان بررسی خواهد شد

تیفا: بعد از اعلام لیست نهایی نامزدان مجلس نمایندگان اسناد و سابقه آنان بررسی خواهد شد

مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا می‌گویند که بعد از اعلام لیست نهایی نامزدان انتخابات پیش‌رو تحقیقات و بررسی‌های شان را شروع خواهند کرد.   محمد تقی سروش، مسئول ولایتی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا...