تیفا: برچسب‌های رای‌دهی و شناسنامه‌ها در برخی از ولایات به فروش رسیده است

تیفا: برچسب‌های رای‌دهی و شناسنامه‌ها در برخی از ولایات به فروش رسیده است

مسئولان تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان می‌گویند که در جریان مرحله ثبت نام رای دهند‌گان برچسپ‌های رای‌دهی و شناسنامه‌ها در برخی از ولایت‌ها به فروش رسیده است.   نعیم ایوب زاده، نماینده دفتر مرکزی...