تیراندازی در شهر کلن آلمان

تیراندازی در شهر کلن آلمان

رسانه های محلی آلمان گزارش دادند که دو فرد مسلح به عابران پیاده در شهر کلن حمله کرده اند. به گزارش شبکه الحدث بر اثر حمله دو فرد مسلح به عابران پیاده در شهر کلن آلمان دستکم یک نفر زخمی شده است. بنابر گزارش ها افراد مسلح...