تیراندازی به‌سوی دو جوان در هرات زیر سایۀ تدابیر شدید امنیتی

تیراندازی به‌سوی دو جوان در هرات زیر سایۀ تدابیر شدید امنیتی

مسئولان بیمارستان مرکزی هرات گفتند که شب گذشته ۲ جوان زخمی را به این مرکز درمانی انتقال دادند که درنتیجۀ اصابت گلوله زخم برداشته بودند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات به تلویزیون چکاد گفت که یک‌تن از این...